Logo Logo
Bref 6x Effect Power Gel vodní kámen, 750 ml,
Bref 6x Effect Power Gel vodní kámen, 750 ml,
Cena Ve slevě produkt Bref 6x Effect Power Gel vodní kámen, 750 ml, od výrobce Bref u nás najdete nejlevněji za 54 Kč.
Popis
  • 54 Kč
Výrobce/Značka Bref
Varování:V případě zasažení záchodového prkénka jej ihned opláchněte. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S23 Nevdechujte plyny. Po požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení, vypijte 1-2 sklenice vody. R37 Dráždí dýchací orgány. C ŽíravýSložení:<5% neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látkyparfém, dezinfekční prostředkyúčinná látka: kyselina chlorovodíková (11,6g na 100g produktu). Nepoužívejte na jiné povrchy než WC mísu. Láhev vyhazujte do odpadu zcela vyprázdněnou a vymytou. Obal znovu nepoužívejte. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Produkt otevírejte opatrně. R34 Způsobuje poleptání. Výsledkem je dokonale čistá a svěží toaleta. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. První pomoc: Zasažené oči okamžitě vypláchněte vodou a potřísněnou pokožku omyjte vodou. Nespotřebovaný produkt odevzdejte v místě sběru nebezpečného odpadu. Zamezte rozlití produktu. Láhev po každém použití a před vyhozením pečlivě uzavřete. Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. S45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Vyhledejte lékaře. Tento gel je mnohem hustší než běžné Wc čističe a díky tomu přilne i ke svislému povrchu WC mísy. Bref Power Gel Proti vodnímu kameni vám nabízí 6 funkcí pro maximálně účinnou a kompletní péči o Vaše WC - dokonalé odstranění rzi, skvrn, vodního kamene a nečistot, desinfekci, svěžest a maximální čistotu i pod vodní hladinou.